Velykos su Vilniaus mažuoju teatru

Šventes pasitikite su Mažuoju teatru: Kompozitoriaus Fausto Latėno autorinis koncertas, filmuotas mūsų teatre kovo 7 d.  Pirmą šv. Velykų dieną,  Balandžio 5 d., sekmadienį, 21 val. per  LRT „Kultūros“ kanalą. 

„Concerto Grosso BACH PLUS“, filmuotas mūsų teatre kovo 8 d.  Antrą švenčių dieną, balandžio 6 d., sekmadienį, 21 val. 20 min. per  LRT „KULTŪROS“ kanalą .

Mielieji, artėjančių Šventų Velykų proga į Jus prabilti norime lietuvių dramaturgijos patriarcho Petro Vaičiūno posmais:

Suskambo Velykų varpai sidabriniai —

Šviesiau bus krūtinėj, laukuos ir žydrynėj ...

Išeisim į lauką, į žaliąją pievą —

Pagerbsime darbu mes žemę ir Dievą ...

Skambėkit, Velykų varpai sidabriniai!

Pavasario saulė — širdy ir žydrynėj! ..

Jūsų Vilniaus mažojo teatro kolektyvas

Mus remia:

Balto print Libravitalis Kultūros taryba Lietuvos respublikos kultūros ministerija