Permainos režisieriaus Rimo Tumino "Madagaskare"

Šiandien Valstybinio Vilniaus mažojo teatro spektaklyje „Madagaskaras“ režisuotame Rimo Tumino, žiūrovų laukia svarbios naujienos ir tikra meninė staigmena. Nuo šiol pagrindinį Pokšto personažą įkūnys jaunosios kartos Mažojo teatro aktorius Tomas Rinkūnas,  o aktorė Agnė Kiškytė - prancūzaitę Helę.

Šiaulių dramos teatro aktorė Agnė Kiškytė su džiaugsmu priėmė Vilniaus mažojo teatro pasiūlymą prisijungti prie kolektyvo ir nuo rudens vaidinti net keturiuose VMT spektakliuose. Agnė Kiš­ky­tė ir Tomas Rinkūnas yra baigę ak­to­rys­tės stu­di­jas Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­jo­je Vil­niu­je (Agnės Kiškytės kurso vadovas - Jo­nas Vait­kus, o Tomo Rinkūno – Rimas Tuminas).

Šiandien Mariaus Ivaškevičiaus kūrinys „Madagaskaras“ yra itin aktualus. Kadaise režisierių Rimą Tuminą sužavėjo geografo, keliautojo, visuomenės veikėjo Kazimiero Pakšto (1893 – 1960) asmenybė, skelbusi, kad Lietuvai, esančiai tarp dviejų galingų valstybių, reikia ieškoti atsarginės tėvynės. Tokia vieta, Pakšto manymu, galėjo būti Madagaskaro sala Indonezijos vandenyne prie Afrikos. Režisieriaus Rimo Tumino spektaklis „Madagaskaras“ kadaise tapo tikra teatro sensacija ir šių dienų surenka pilnas sales naujų, vis labiau jaunėjančių žiūrovų.

Dramaturgas Marius Ivaškevičius „Madagaskarą“ yra apibūdinęs kaip tam tikrą mūsų atspindį iš maždaug 80 metų distancijos. Rimo Tumino spektaklyje atsiveria du lygmenys, kai norima su nostalgija ir meile pažvelgti į Kazimiero Pakšto prototipą Pokštą, kitus personažus, o žvelgdami į juos, tarsi matome save. Iš tarpukario Lietuvos atkurta personažų kalba - užmiršta, nevartojama, muzikali, įtvirtina „Madagaskarą“ kaip poetinį spektaklį, kuriuo pasimėgauti ir iš naujo įsiklausyti kviečiame jau šiandien ir šį penktadienį.

Mus remia:

Balto print Libravitalis Kultūros taryba Lietuvos respublikos kultūros ministerija